• Trang chủ
  • Về chúng tôi

Xã nào rộng hơn nhiều tỉnh ở Việt Nam?

Đơn vị hành chính cấp xã này rộng hơn tỉnh Bắc Ninh, Hà Nam và Hưng Yên với diện tích phần lớn là rừng.

Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, xã là đơn vị hành chính sau huyện, tỉnh; gồm xã, phường, thị trấn. Hiện cả nước có hơn 10.500 đơn vị hành chính cấp xã, gồm hơn 8.200 xã, hơn 1.700 phường, còn lại là thị trấn.

Trong đó, xã thuộc các huyện hoặc ngoại ô các thành phố, thị xã thuộc tỉnh.

Câu 1: Xã nào rộng hơn tỉnh Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên?

a. Xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

b. Xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

c. Xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk

Lê Nam (tổng hợp)