• Trang chủ
  • Về chúng tôi
'Ấm ức' cho môn Sử

'Ấm ức' cho môn Sử

Từ khi còn nhỏ, tôi đã được cha mua cho nhiều sách lịch sử. Những cuốn như "Trăng nước Chương Dương", "Nghìn xưa văn hiến"… đến giờ tôi vẫn nhớ nội dung.