• Trang chủ
  • Về chúng tôi

Người phụ nữ thoát chết sau khi bị cuốn trôi trên biển gần nửa ngày kể gì với người nhà ?