• Trang chủ
  • Về chúng tôi
Cần làm rõ hành vi vụ lợi của ông Nguyễn Thanh Long khi can thiệp, hỗ trợ cho Việt Á

Cần làm rõ hành vi vụ lợi của ông Nguyễn Thanh Long khi can thiệp, hỗ trợ cho Việt Á

Luật sư cho rằng, quá trình điều tra cần làm rõ hành vi vụ lợi của ông Nguyễn Thanh Long khi can thiệp, tác động, hỗ trợ Công ty Việt Á trong quá trình cấp sổ đăng ký lưu hành tạm thời và chính thức; hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương với bộ kit xét nghiệm, ban hành các thông báo giá các sinh phẩm, trang thiết bị y tế chẩn đoán Covid-19 trái quy định.