Ngày đăng: 01-05-2017 08:40

Tại sao dây cột điện luôn được mắc chùng xuống?

Xin hỏi tại sao dây cột điện luôn được mắc chùng xuống thành đoạn võng thay vì chăng thẳng căng? (Tuấn Vũ)

Tại sao dây cột điện luôn được mắc chùng xuống?

Hình minh họa: Sims Crane.

Mời độc giả đặt câu hỏi tại đây.