Ngày đăng: 25-10-2016 14:40

Giúp bạn ghi nhớ các loại biển cấm (P.2)

Dân trí Một số thay đổi trong hệ thống biển cấm quy định trong QCVN 41:2016/BGTVT bao gồm việc quy định rõ hơn về việc cấm rẽ trái, cấm quay đầu, ngoài ra còn có thêm biển báo quy định về tốc độ tối đa cho phép vào ban đêm...

Giúp bạn ghi nhớ các loại biển cấm (P.2)

Như Phúc
Đồ họa: Vũ Toản

Giúp bạn ghi nhớ các loại biển cấm (P.2)
Giúp bạn ghi nhớ các loại biển cấm (P.2)