Ngày đăng: 30-04-2017 10:40

Điều gì xảy ra nếu Mặt Trăng không tồn tại?

Nếu không có vệ tinh là Mặt Trăng xoay quanh, điều gì sẽ xảy ra với Trái Đất của chúng ta? (Minh Duyên)

Điều gì xảy ra nếu Mặt Trăng không tồn tại?

Ảnh minh họa: Wordpress.

Mời độc giả đặt câu hỏi tại đây.