Ngày đăng: 03-05-2017 07:40

Đây là con gì?

Cứ đến hè trong nhà vệ sinh ở nhà tôi lại có nhiều con này bâu trên tường. Xin hỏi tên chúng là gì và làm cách nào để diệt sạch chúng? (Đức Thắng)

Đây là con gì?

Ảnh: Độc giả cung cấp.

Mời độc giả đặt câu hỏi tại đây.

Từ khóa : Đây là con gì?