Ngày đăng: 24-04-2017 07:40

Công dụng của hạt muồng?

Tôi thấy ở các khu vui chơi thường có trò xúc hạt muồng. Xin hỏi hạt muồng có xuất xứ từ đâu và ngoài để chơi nó còn có công dụng gì khác không? (Huy Vũ)

Công dụng của hạt muồng?

Ảnh: Độc giả cung cấp.

Mời độc giả đặt câu hỏi tại đây.