Ngày đăng: 25-10-2016 16:40

Cách tắt ngay tính năng tự động lưu lại vị trí người dùng trên iPhone

Dân trí Trên iPhone có một tính năng mà nhiều người không để ý đến, đó là chức năng cho phép iPhone lưu lại những địa điểm mà người dùng thường xuyên lui tới.

iPhone sẽ cho người sử dụng một số thông tin chi tiết hơn như họ đã ở đó trong vòng bao lâu, vào lúc nào, đi đến đó bao nhiêu lần, địa điểm đó nằm chỗ nào.

Mặc dù, Apple cho biết toàn bộ dữ liệu này sẽ được lưu độc lập trên iPhone và sẽ không gửi về máy chủ của Apple, tuy nhiên, nếu bạn không cần sử dụng các dữ liệu này thì tốt nhất là nên tắt nó đi để tránh rắc rối.

Xuân Ngọc