Ngày đăng: 25-10-2016 14:40

Bí quyết nhớ các loại biển cấm trên đường

Dân trí Theo Quy chuẩn về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT, có 63 biển báo cấm (mã P) và biển báo hết cấm (mã PD) với một số thay đổi so với hệ thống biển báo cấm hiện thời. Chuyên mục Xe++ của Báo điện tử Dân trí xin đăng tải toàn bộ những biển báo cấm này để bạn đọc có thêm thông tin khi tham gia giao thông.

Nhóm biển báo cấm là nhóm biển biểu thị những điều người tham gia giao thông không được vi phạm. Biển báo cấm chủ yếu có dạng hình tròn, viền đỏ, nền màu trắng, trên nền có hình vẽ hoặc chữ số, chữ viết màu đen thể hiện điều cấm, trừ một số trường hợp đặc biệt.

Bí quyết nhớ các loại biển cấm trên đường

Như Phúc
Đồ họa: Vũ Toản

Bí quyết nhớ các loại biển cấm trên đường
Bí quyết nhớ các loại biển cấm trên đường

Bí quyết nhớ các loại biển cấm trên đường